<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์


ชาวพุทธทุกคนพึงปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อพระสงฆ์ตามกาลเทศะในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
   1. การปฏิบัติทางกาย คือ การเคลื่อนไหวร่างกายที่จะต้องมีสัมมาคารวะ ดังนี้
      1.1 การลุกขึ้นต้อนรับ มาจากคำว่า อุฏฐานะ ชายหรือหญิงจะต้องลุกขึ้นต้อนรับถ้านั่งอยู่บนเก้าอี้ เมื่อท่านเดินพึงยกมือไหว้ เมื่อท่านนั่งเรียบร้อยแล้วจึงนั่งลงตามปกติ ถ้านั่งกับพื้นอยู่ก่อนแล้วไม่ต้องยืนรับ เมื่อท่านเดินผ่านมาเฉพาะหน้าให้ยกมือไหว้หรือกราบสุดแท้แต่ความเหมาะสม
      1.2 การให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์ มาจากคำว่า อาสนทาน ในสถานที่ประชุมถ้ามีพระสงฆ์ต้องให้ท่านนั่งแถวหน้า บนยานพาหนะควรลุกให้ท่านนั่ง ถ้าจำเป็นต้องนั่งแถวเดียวกันกับสตรีต้องไม่นั่งติดกับพระ ต้องให้บุรุษนั่งคั่นกลาง ถ้าในสถานที่ชุมชนที่ทุกคนต้องนั่งกับพื้นต้องจัดอาสนสงฆ์ให้เป็นสัดส่วนต่างหาก เช่น ปูเสื่อ ปูพรม ปูผ้า เป็นต้น
      1.3 การรับรองพระสงฆ์ ถ้าพระสงฆ์มาที่บ้านต้องต้อนรับด้วยความยินดีจัดหาน้ำมาถวาย นั่งสนทนากับท่าน ไม่ปล่อยให้ท่านนั่งตามลำพังและต้องนั่งต่ำกว่าพระสงฆ์
      1.4 การให้ทางกับพระสงฆ์ มาจากคำว่า มัคคทาน ถ้าพระสงฆ์เดินมาข้างหลัง ต้องหลีกทางให้ท่านโดยหลีกทางชิดมาทางซ้ายมือของท่าน เมื่อท่านเดินผ่านไปควรยกมือไหว้ ถ้าท่านพูดด้วยต้องพนมมือพูดกับท่าน ถ้าท่านไม่พูดด้วยเมื่อยกมือไหว้แล้วเอามือมาประสานกันไว้ข้างหน้า
      1.5 การเดินตามพระสงฆ์ ควรเดินทิ้งระยะห่างประมาณ 2 - 3 ก้าว เยื้องไปทางซ้าย เดินตามอย่างสงบแสดงความเคารพ ไม่พูดคุยกับคนอื่นหรือแสดงความเคารพคนอื่น
      1.6 การไปหาพระสงฆ์ ควรแต่งกายเรียบร้อย ไม่ควรนั่งอาสนะเสมอกับท่านกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ นั่งให้เรียบร้อย เวลาท่านพูดด้วยควรประนมมือพูดทุกครั้ง ไม่ควรชวนท่านพูดคุยในเรื่องที่ไม่เหมาะสมแก่สมณะ สตรีไม่ควรอยู่หรือนั่งสนทนากันเพียงสองต่อสองถือว่าเป็นการผิดวินัยสงฆ์
      1.7 การช่วยเหลือกิจกรรมของสงฆ์หรือด้านพระพุทธศาสนาด้วยความเต็มใจ เช่น การพัฒนาวัด รวมไปถึงการไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาทิ การไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน ในวัด เป็นต้น
   2. การปฏิบัติตนทางวาจา ควรรู้จักวิธีการพูดจากับพระสงฆ์ โดยใช้คำพูดที่เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ ดังนี้

ตำแหน่ง

คำแทน

คำแทนผู้พูด              

คำรับพระดำรัส

 

พระองค์ท่าน

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

สมเด็จพระสังฆราช

ฝ่าพระบาทหรือฝ่าบาท

เกล้ากระหม่อมหรือเกล้ากระผม

กระหม่อมฉันหรือดิฉัน

กระหม่อม

เพคะ

พระราชาคณะชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระเถระผู้ใหญ่

พระเดชพระคุณ

เกล้ากระผมหรือเกล้า

ดิฉัน

ครับกระผมหรือครับผม

เจ้าคะ

พระราชาคณะชั้นสามัญ

ท่านเจ้าคุณหรือท่าน

กระผมหรือผม

ดิฉันหรือฉัน

ครับ

เจ้าค่ะหรือค่ะ

พระครูสัญญาบัติและฐานา

ท่านพระครูหรือท่าน

กระผมหรือผม

ดิฉันหรือฉัน

ครับ

เจ้าค่ะหรือค่ะ

พระมหาเปรียญ

ท่านมหาหรือท่าน

กระผมหรือผม

ดิฉันหรือฉัน

ครับ

เจ้าค่ะหรือค่ะ

พระธรรมดาทั่วไป

พระคุณเจ้าหรือท่าน

กระผมหรือผม

ดิฉันหรือฉัน

ครับ

เจ้าค่ะหรือค่ะ

พระผู้เฒ่า

หลวงตาหรือหลวงปู่

กระผมหรือผม

ดิฉันหรือฉัน

ครับ

เจ้าค่ะหรือค่ะ

   3. การปฏิบัติตนทางใจ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะเชื่อมโยง ไปถึงการปฏิบัติทางวาจาและกาย ดังนั้นการคิดถึงพระสงฆ์ในทางที่ดี ก็จะทำให้พระสงฆ์อยู่ได้ยืนยาว ซึ่งเท่ากับให้พุทธศาสนา ยังคงอยู่ด้วย การปฏิบัติตนทางใจต่อพระสงฆ์ปฏิบัติได้ ดังนี้
      3.1 คิดถึงท่านด้วยจิตเมตตา มีความปรารถนาดีด้วยความจริงใจ
      3.2 คิดหาโอกาสที่จะบำรุงพระสงฆ์ด้วยปัจจัย 4


ตั้งกระทู้โดย : staffnut เมื่อ 2010-04-07 18:11:29 IP : 110.164.241.xxx ผู้ชม : 102970 ผู้ตอบ : 0
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน