นร. ร.ร. พะเยาพิทยาคมใช้ไอทีโปรแกรม GSP ทำโครงงานคณิตออกแบบลวดลายด้ามไม้กวาด OTOP

ลบ แก้ไข

นร. ร.ร. พะเยาพิทยาคมใช้ไอทีโปรแกรม GSP ทำโครงงานคณิตออกแบบลวดลายด้ามไม้กวาด OTOP

GSP เป็นโปรแกรมที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจมาก สามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหว (animation) มาใช้อธิบายเนื้อหาที่ยาก ๆ ให้เป็นรูปธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจง่าย และโปรแกรมยังเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วย ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ อย่างไม่มีข้อจำกัด

ประเทศไทยนั้นได้ครองลิขสิทธิ์การใช้ซอฟท์แวร์ GSP เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เนื่องจาก สสวท. นั้นมุ่งมั่นที่จะให้เด็กไทย  มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และสถานศึกษาของไทยควรจะมีซอฟท์แวร์ราคาถูกไว้ใช้พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

อ. สมพร  ฉันทะ  หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำของ สสวท.  เล่าว่า ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก สสวท. ให้ส่งครูคณิตศาสตร์ 3 คนเข้ารับการอบรม เนื่องจากว่า  GSP เป็นโปรแกรมที่อธิบายเนื้อหาที่ยากให้เห็นชัดเจน เข้าใจง่าย และโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่สลับซับซ้อนก็สามารถนำ GSP มาอธิบายให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด  สมัยก่อนเราอาจมีทฤษฎีให้ท่องกันเฉย ๆ เราต้องใช้วิธีการหลายอย่างเพื่ออธิบายทฤษฎีเหล่านั้นแต่ก็ไม่เห็นชัดเจน  แต่พอมี GSP สามารถอธิบายเกือบทุกทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ได้ 

เนื่องจากพวกเราทั้งสามคนมีความคิดตรงกันว่าเราอยากให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์เอา GSP ไปใช้สอนเด็ก  แล้วผลประโยชน์ก็จะอยู่ที่ตัวเด็ก คือ เด็กเรียนแล้วได้เห็นชัดเจน ก็เลยขยายผลไปให้ครูในหมวดคณิตศาสตร์ก่อน  จากครูในหมวดก็ได้ขยายผลต่อโดยเชิญชวนครูมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยามารับการอบรม GSP โดยเฉพาะ ต่อมาก็เล็งเห็นว่าครูประถมศึกษาในจังหวัดพะเยาและครูมัธยมศึกษาในจังหวัดอื่นก็เกิดความสนใจ ก็เลยเชิญพวกเราไปเป็นวิทยากรขยายผล

การจัดกิจกรรม GSP ในโรงเรียนสิ่งที่เราลงอยู่เสมอคือกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ซึ่งจัดเป็นฐาน ๆ หนึ่งให้เด็กได้เข้าไปเรียน  และเราขยายผลไปให้เด็กเรียนอ่อนในลักษณะพี่สอนน้อง หรือเพื่อนสอนเพื่อน เด็กก็จะมีความสุข  การใช้ในชั้นเรียน เราสามารถอธิบายทฤษฎีบางทฤษฎีให้เห็นชัดเจน เช่นในระดับชั้น  ม. ปลาย เช่น ทฤษฎีกราฟหรือเว็คเตอร์ 3 มิติ การใช้ GSPจะทำให้เห็นชัดเจนมาก และเด็กจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น  

การนำ GSP ไปใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้น  หมวดคณิตศาสตร์ยังได้ขยายผลไปสู่การทำโครงงานคณิตศาสตร์ด้วย  โครงงานหนึ่งที่โดดเด่นก็คือ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การออกแบบลวดลายด้ามไม้กวาดดอกหญ้า  น.ส. ณัฐสุดา  ทะลิ (ฝ้าย)  น.ส. อภิชญา ปิงเมือง (เอิร์ธ) และนายจารุกิตติ์  ธิติพรพงศ์  (เจเจ) ชั้น ม. 4

เนื่องจากไม้กวาด เป็นอุปกรณ์ที่ยังจำเป็นต้องใช้ภายในครอบครัว แม้ปัจจุบัน บางบ้านใช้ครื่องดูดฝุ่นบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบ้านและสถานที่ต่าง ๆ อีกจำนวนไม่น้อย ที่ต้องการใช้ไม้กวาด ดังนั้น การทำไม้กวาดเพื่อจำหน่าย จึงเป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง 

น.ส. ณัฐสุดา  ทะลิ (ฝ้าย) เล่าว่า โปรแกรม GSP ที่เราเรียนมาสามารถนำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เป็นทรงกลม เป็นรูปเหลี่ยมก็ได้ ยกตัวอย่างไม้กวาด  ที่ใส่ไม้จิ้มฟัน  ปลอกปากกา  เรามีความภูมิใจที่ได้พัฒนาสินค้า OTOP ของเรา สร้างรายได้ให้ชุมชน เป็นสิ่งที่เราได้ศึกษา ค้นพบ ช่วยกันค้นคว้าขึ้นมา เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่ง  

“แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโครงงานนี้ก็คือ เนื่องจากกลุ่มของเราได้เรียนโปรแกรม GSP และได้ไปดูไม้กวาดซึ่งเป็นสินค้า OTOP 4 ดาวของจังหวัดพะเยา และคิดว่า GSP น่าจะนำไปใช้ออกแบบด้ามไม้กวาดได้ จึงคิดจะพัฒนาขึ้นมา เพราะถ้าด้ามไม้กวาดมีลวยลาดซ้ำ ๆ เดิมก็จะเป็นที่เบื่อหน่าย  เราก็คิดพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมา”

น้องฝ้ายกล่าวต่อไปว่า เนื่องจากต้นทุนของการทำไม้กวาดนั้นแพงเพราะทำมาจากกก  ซึ่งกกไม่ได้มาจากจังหวัดพะเยา ต้องซื้อวัตถุดิบมาจากจังหวัดอื่น  จังหวัดของเราก็มีวัตถุดิบอยู่แล้ว ก็คิดกันว่าน่าจะใช้ผักตบชวาหรือตอกจากไม้ไผ่แทน เพราะผักตบชวาในจังหวัดเราก็มีอยู่มาก ทางจังหวัดจะได้ลดต้นทุน และช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดด้วย เพราะถ้าทิ้งผักตบชวาไว้เฉย ๆ ก็จะเกะกะสายตาชาวบ้าน และก็เป็นปฏิกูลของแม่น้ำลำคลอง

น.ส. อภิชญา ปิงเมือง (เอิร์ธ)   เราทำได้เฉพาะการออกแบบลายแล้วนำลายที่เราออกแบบไปให้ผู้ผลิตไม้กวาดทำผลิตภัณฑ์ตามลายที่เราออกแบบ  แต่ทางผู้ผลิตบอกว่าลายใหม่ต้องใช้เวลาขึ้นลายนานมาก เพราะเป็นลายที่ยังไม่ชำนาญ  อย่างลายเดิม ๆ ที่ทำอยู่ใช้เวลาทำประมาณ 10 วัน แต่ว่าลายที่เราออกแบบไปให้นั้นต้องแกะลายใหม่หมดเลย ต้องใช้เวลานานหน่อยค่ะ

เอิร์ธบอกว่า “เราประทับใจครูที่เป็นที่ปรึกษา หาข้อมูล ช่วยพาไปเรียนรู้แหล่งที่ทำไม้กวาด คนที่ ทำไม้กวาดก็ช่วยเหลือดีมาก ให้ความรู้ บอกทุกอย่างเลยค่ะ  อีกอย่างก็คือ GSP  สามารถสร้างงานศิลปะ และสร้างรายได้”

นายจารุกิตติ์  ธิติพรพงศ์  (เจเจ)  อธิบายว่าวิธีออกแบบนั้นไม่ยาก ก็คือ ใช้ GSP สร้างจุด 1 จุด  แล้วเลื่อนขนานในลักษณะใดก็ได้ตามที่เราต้องการ จากนั้นก็ลากเส้นตรงต่อจากจุดเหล่านั้น ลากต่อกันโดยการสุ่ม ลากเส้นตรงออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยม แล้วออกแบบให้มี หลาย ๆ ลาย

“นอกจากที่เราจะทำไม้กวาดแล้ว ในอนาคตเรายังคิดที่จะออกแบบลายเสื่อ  ลายเสื้อผ้า กล่องใส่กระดาษทิชชู ปลอกปากกา ขึ้นอยู่กับว่าลวดลายต่าง ๆ ที่สร้างออกมาเหมาะกับผลิตภัณฑ์อะไร”

ส่วน อ.สมพร  ฉันทะ กล่าวทิ้งท้ายว่า  “อยากให้ครูคณิตศาสตร์ทุกคนในประเทศไทยได้ใช้โปรแกรม GSP นี้แล้วนำไปใช้สอนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์จากนามธรรมเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  อยากให้ผู้บริหารให้การสนับสนุนการใช้ GSP ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้มากก็คือคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์”

             สนใจนำโปรแกรม GSP ไปใช้ในโรงเรียน ติดต่อได้ที่ สสวท. โทร. 02-392-4021 ต่อ 1245 หรือคลิกดูที่เว็บไซต์ http://thaigsp.ipst.ac.th

สินีนาฎ  ทาบึงกาฬ/ ส่วนประชาสัมพันธ์ สสวท.รายงาน)

 โดย dissiiiii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 มี.ค. 51 14:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 104,139 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 104,139 ครั้ง ตอบ 32 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย สุภาพร
IP : 125.26.177.***

อืมอารัยกานนิเปงเรื่องเกี่ยวกะ  ร.ร นี้หยอ

เรามะด้ายอ่าน

ลบ แจ้งลบ
โดย mooonooy
IP : 182.93.164.***

คห.37  คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่มีสาระมากใช่มั้ย

ลบ แจ้งลบ
โดย นายโกเมศ
IP : 118.174.70.***
เอิ่ม .....จากที่อ่านคห.ของแต่ละคนมาน่ะคับ

คห. 37, 33, 28, 2


ไม่ทราบว่านักเรียนโรงเรียนนี้
เค้าไปฆ่าพ่อแม่ญาติพี่น้องของพวกคุณกันเหรอคับ

ลงความเห็นที่สร้างสรรค์กันหน่อย
ใช้สมองที่มีอยู่อันน้อยนิดของคุณคิดไตร่ตรองให้มันมากๆ

ผมบอกตรงๆเลยว่า
ผมเป็นเด็กรร.นี้แหละ
ผมรู้สึกแย่มากกับคห.ของพวกคุณ

คุณลองเอาเวลาจากที่เคยลงความเห็นด่าว่ารร.อื่นๆ
โอ้อวดรร.ตนเอง มาคิดดูน่ะว่า

ถ้ามีคนมาด่ารร.ของคุณอย่่างนี้ คุณจะรู้สึกยังไง??

รร.ทุกโรงเรียนดีเหมือนกันหมด ถึงแม้ว่าครูผู้สอนจะมีส่วนอยู่บ้าง

แต่ส่วนใหญ่แล้ว มันอยู่ที่ตัวผู้เรียนมากกว่า
ว่าจะรับในสิ่งที่พวกเค้าสอนมั้ย

ถ้าตัวคุณไม่รับจากพวกเค้า
แล้วคุณไปเรียนรร. ที่ไหนก็ตาม
รร. นั้นคงจะแย่สำหรับพวกคุณไปทั้งหมด
ลบ แจ้งลบ
โดย สุนิสา
IP : 202.29.52.***

อืมก้อดีน่ะ

กล้าเอามาโชว์

ทั้งที่มันไม่มีประโยชน์เลย

ทีหลังเอาเนื้อหาที่มันมีสาระมากกว่านี้ได้ป่าว

ลบ แจ้งลบ
โดย ด.ญ.พรนภา
IP : 118.172.128.***

อันตัวเค้าก็อยู่ พ.ค. มาก็ 3 ปีแล้วนะ อยากจะบอกว่าอยู่ในโรงเรียนนี้ได้ประสบการณ์เอยะมากๆ และได้มีสายเลือดฟ้า-บานเย็นอย่างเต็มตัว

     I Love P.P.K.  ว่าแต่เพื่อนๆ ชอบอ่าน ไอไลค์ ไหมครับ

Sayonara   Bye ... Be.....

ลบ แจ้งลบ
โดย LOVELY_006@yahoo.com
IP : 118.172.128.***

ร.รพ.ค เป็นโรงเรียนในฝันที่เราอยากเข้าเรียนมากเป็นร.รที่ดีมีครูที่มีประสบการณ์เยอะสอนเข้าใจและเป็นร.รของจังหวัดอีกต่างหากเเน่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย lukpair_rice@hotmail.com
IP : 125.24.196.***

รร.นี้มีอะไรดีดีเยอะเช่นกัน

น่าอยู่น่าอยู่

คิคิ

พอดีเปลี่ยนใจเร็ว

แหะๆๆๆ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย lukpair_rice@hotmail.com
IP : 125.24.230.***

ผู้ชายรร.นี้มีหน้าตาดีแค่นี้หรอ

เหอะๆๆๆ

แต่เราไม่รู้จะใช่ศัพท์ยังไง

พอดีอยู่กทม.

เรียนนานาชาติอยู่รร.ics

 

ลบ แจ้งลบ
โดย kay_0820351930@hotmail.com
IP : 118.172.86.***

จากเด็กพ.ว.3/2

ลบ แจ้งลบ
โดย kay_0820351930@hotmail.com
IP : 118.172.86.***
รักพี่ฝ้าย4/8พ.ค.
ลบ แจ้งลบ
โดย artith.6511 @gmail.com
IP : 58.137.129.***

ได้ข่าวว่าโรงเรียน พ.พ. ดี อยากเข้า SMAT ม.1 จังเลย และอยากให้มีจับฉลากด้วย                        

ลบ แจ้งลบ
โดย nack
IP : 118.173.54.***

ทำบ้าไรไม่รุเรื่อง

ลบ แจ้งลบ
โดย www
IP : 125.26.116.***
บ้านนอก
ลบ แจ้งลบ
โดย ~*---*~
IP : 117.47.218.***

วะว้าววว

ความคิดดีจิงๆค่ะ

 แต่ถามหน่อยนะคะ

 ค.ห.10 มั่นใจมากเลยนะที่กล้าเอาลง

โฮะๆๆๆ  นับถือค่า~~    ~

ลบ แจ้งลบ
โดย -MiKaleL…~
IP : 124.121.74.***

ว่างๆหาไรทำดีๆหว่า

ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กแว่น
IP : 125.27.199.***

โถ โรงเรียนเราก็มี  รู้สึกว่าจะมีมาก่อน ร.ร.พะเยาพิทยาคม ซะอีกแต่อาจารย์ขี้งกไม่ค่อยให้เด็กใช้กลัวเปลืองไฟคอมมั้ง  การเรียนการสอนก็แย่สุดๆ

จากเด็ก  ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ลบ แจ้งลบ
โดย แพร
IP : 124.120.152.***

อยากทำอยู่นะแต่ทำไม่เป็นอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรนอกจากกินกับนอนขนาดกวาดบ้านยังกวาดไม่เป็นเลยจะทำอะไรได้ขอถามหน่อยว่ารร.นี้เน้นวิชาอะไรบ้างถ้าอังกฤษพอว่ากันไปแต่ภาษาฝรั่งเศษเนี้ยถ้ามีจะไม่เข้าเลย

 

ลบ แจ้งลบ
โดย แพร
IP : 124.120.157.***
รร.นี้จะไปต้องใช่อะไรบ้างขอบอกอย่างเดียวไม่ตัดผมได้มะไม่ชอบเบื่อกรุงเทพที่สุดพี่น้องก็จบที่นี้เห็นบอกว่าดีก็น่าจะดีอย่างที่ว่าอยากเข้าอะใช่อะไรบ้าง
ลบ แจ้งลบ
โดย แพร
IP : 124.120.157.***
รร.นี้ถ้าไปเรียนจะไว้ผมยาวได้ปะเนี่ยเบื่อแล้วเรียนกรุงเทพกรุงเทพน่าเบื่อ
ลบ แจ้งลบ
โดย *...................*
IP : 118.173.128.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง