เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo Phillosopher
Phillosopher
  • ประเภท : Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 1 เรื่อง
  • ผู้ชม : 6,917 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 0 คน
  • ระดับ : ทองแดง

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนLiterature Review

ลบ แก้ไข

การทำ literature review
โดยหลักการแล้ว มีความคล้ายคลึงกันในเกือบทุก ๆ สาขาวิชาแต่จะต่างกัน เฉพาะในรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น เมื่อเราได้ทำ Literature review เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษา ควรได้ระบุรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับงานที่ตัวเองอย่างลึกซึ้ง โดยอาจทำการปะติดปะต่อ เรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองได้รวบรวมและศึกษามาจากงานเขียนต่างๆ ได้อย่างคร่าวๆ เป็นแผนภาพ หรือแผนผัง ดังตัวอย่างหลายๆแบบ ดังนี้
 
แบบที่ 1 ที่มา http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c4/Map-of-complexity-science.jpg/300px-Map-of-complexity-science.jpg

 
แบบที่ 2 ที่มา Re-starting a Literature Review rossshannon.com
 

แบบที่ 3 ที่มา http://katharinejewittblog.files.wordpress.com/2010/06/lit-review.jpg
 

แบบที่ 4  ที่มา http://www.lizblankenship.com/tabviz/wp-content/uploads/2009/02/scan.png