ความรู้ > ภาษาและวัฒนธรรม
เนื่องในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนม
เนื่องในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี 84000 กอง กองละ 999 บาท เพื่อจัดหาอุ
โดย แอลมอนโซ่ 04/01/2555 14:09 ผู้ชม 11233
ไวน์ฝรั่งเศส (France Wine)
ประเทศ ฝรั่งเศส นับว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงและจำนวนมากที่สุด ทั้งนี้เพราะประเทศฝรั่งเศสมีพื้นที่ที่แบ่งออกเป็นอาณาเขตจำนวนมากที่มีการ ปลูกองุ่น ซึ่งแต่ละเขตก็จะมีการผลิตไวน์ที่มีชื่
โดย puckultra 03/01/2555 17:06 ผู้ชม 30671
แคว้นต่างๆของประเทศฝรั่งเศส les regions francaises
1.ILe-de-France ที่ตั้งอยู่ที่ Bassin Parisien อาหารประจำแคว้นได้แก่ เนย,สถานที่สำคัญของแคว้นได้แก่ Versailles ราชวังของพระเจ้าLouisXIV ปารีสเป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศส 2.Centre อยู่ทางทิศตะวันออกของแคว้
โดย puckultra 01/01/2555 23:11 ผู้ชม 136
คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสใช้สอบPAT 7.1
Des vocabulaires pour l Examen d Entre A v. abattre : ทำลาย p.p. = abattu v. accueillir : ต้อนรับ v. amliorer : bonifier = ทำให้ดีขึ้น v. s amuser : divertir , rjouir = สนุกสนานรื่นเริง v. annoncer :
โดย puckultra 01/01/2555 23:08 ผู้ชม 14533
คำควบกล้ำ
คำควบกล้ำ (อักษรควบ) หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกันเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผัน เป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า พยัญชนะสองตัว
โดย Eduzones Pr News 18/11/2554 16:23 ผู้ชม 23857
รวมเพลงลอยกระทง เนื้อเพลงลอยกระทง ฟังเพลงลอยกระทง
ฟังเพลงลอยกระทง เนื้อเพลง ลอยกระทง - ขับร้องใหม่ วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง รำวงวัน
โดย Eduzones Pr News 17/11/2554 16:57 ผู้ชม 22397
เพลงพื้นเมืองภาคเหนือ การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ
การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ ในภาคเหนือภูมิประเทศเป็นป่าเขา ต้นน้ำลำธาร อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ การทำมาหากินสะดวกสบาย ชาวเหนือจึงมีอุปนิสัยอ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจไมตรี การแสดงพื้นเมืองจึงมีลีลาอ่อน
โดย Eduzones Pr News 17/11/2554 16:19 ผู้ชม 22949
ภาพลอยกระทง วันลอยกระทง ลอยกระทง กระทง ประเพณีลอยกระทง
ที่มา.http://zybernia.wordpress.com/2008/11/12/loi-kratong-festival/
โดย Eduzones Pr News 16/11/2554 14:45 ผู้ชม 51363
ลักษณะนาม ลักษณะนามในภาษาไทย
ลักษณะนาม คือ คำนามชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ประกอบนามอื่น เพื่อบอกรูปลักษณะ ขนาด หรือประมาณของนาม มักใช้ตามหลังคำวิเศษณ์บอกจำนวนนับ จะอยู่หลังตัวเลขบอกจำนวน ในการ ใช้ลักษณะนามนั้น ต้องคำนึงถึงความถูกต้อง
โดย Eduzones Pr News 16/11/2554 14:27 ผู้ชม 22