ความรู้ > ปรัชญา ศาสนา
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฏก (4)
นอกจากแบ่งโดยส่วนใหญ่เป็นธรรมกับวินัยแล้ว ก็ยังมีการจัดแยกซอยย่อยออกไปอีก ธรรมนั้น แยกย่อยออกไปเป็น ๒ ส่วน เพราะธรรมนั้นมากมายเหลือเกิน ต่างจากวินัยซึ่งมีขอบเขตแคบกว่า เพราะวินัยเป็นเรื่องของบทบัญญัติ
โดย Dr.philous 17/09/2553 03:14 ผู้ชม 6765
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฏก (3)
เมื่อสังคายนาพระธรรมวินัย ก็ทำให้พระพุทธศาสนาเถรวาทเกิดขึ้นมา วิธีการสังคายนา ที่เรียกว่าวิธีการร้อยกรองหรือรวบรวมพระธรรมวินัย หรือประมวลคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็คือ นำเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาแสด
โดย Dr.philous 17/09/2553 03:12 ผู้ชม 6905
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฏก (2)
เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน งานรักษาพระพุทธศาสนาก็เริ่มทันที พระมหากัสสปเถระนั้นทราบข่าวปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วได้ ๗ วัน ขณะที่ท่านกำลังเดินทางอยู่พร้อมด้วยหมู่ลูกศิษย์จำนวนมาก
โดย Dr.philous 17/09/2553 03:11 ผู้ชม 6422
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฏก (1)
พระพรหมคุณากรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)* ก่อนจะพูดถึงพระไตรปิฎก ควรทำความเข้าใจกันก่อนว่า พระพุทธศาสนาคือ อะไร พระพุทธศาสนา ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้า การที่เรานับถือพระพุทธศาสนา ก็คือนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้า
โดย Dr.philous 17/09/2553 03:08 ผู้ชม 5231
ชีวิตจริง
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร เหตุผลที่คนเรามีความทุกข์เพราะเรายังคงหวังบางสิ่งบางอย่างอยู่ ยังคงยึดติดอยู่กับสิ่งนั้น จนทำให้เวลาในชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว โดยที่เราไม่มีอะไรเลย แต่ละวันหมดไปกับความหวัง ซึ่งไ
โดย aladinlaw 31/08/2553 23:39 ผู้ชม 3482
คริสต์ศาสนา
ศาสนาครืสต์กำเนิดขึนหลังพุทธกาลกี่ปีครํบ
โดย bud 03/07/2553 12:04 ผู้ชม 5574
ความแตกต่าง..สมถ กับ วิปัสสนา ๑๙ ประการ
ฌาน แปลว่า การเพ่ง คือภาวะจิตที่เพ่งอารมณ์จนแน่วแน่ ได้แก่ภาวะจิตที่มีสมาธิหรือแปลได้อีกว่า เพ่ง พินิจ จดจ่อ บางทีก็นำมาใช้แสดงความหมายด้านวิปัสสนาด้วย โดยแปลว่า เพ่งพินิจลักษณะ ในอรรถกถาบางแห่งแบ่งฌา
โดย มนฺตเสวีภิกขุ 08/06/2553 11:58 ผู้ชม 14928
เงินกับความทุกข์
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เงินคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เวลาทำบุญทำทาน เมื่อกรวดน้ำ สิ่งหนึ่งที่มนุษย์อดไม่ได้ที่จะอธิษฐานอยากได้มาก ๆ นั่นคือ เงิน สำหรับบางคนแล้ว อธิษฐานขอให้ได้เงินมาก่อน ส่วนสุขภาพจะเป็นอย่าง
โดย staffmatt 05/06/2553 14:15 ผู้ชม 8346
ความหมาย วันวิสาขบูชา
เรียบเรียงโดยกระปุกดอทคอม ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต เชื่อว่าทุกคนรู้จักชื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่าง "วันวิสาขบูชา" กันดีอยู่แล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบความเป็นมา และความสำคัญของวันวิสาขบูชา ถ้างั้น
โดย Eduzones Pr News 28/05/2553 02:49 ผู้ชม 19200
Six Thinking Hats คิดแบบหมวก 6 ใบ
เดอ โบ โน เกิดเมื่อปี ค.ศ.1935 จบการศึกษาทางด้านการแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เขามีความ สนใจเรื่องการทำงานของสมอง และใช้เวลาค้นคว้าในเรื่องทักษะการคิดมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี โดย เดอ โบ โน
โดย staffnut 13/05/2553 22:08 ผู้ชม 20129
หน้า : << ... < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > ... >>
VOTE : นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่
ผู้สนับสนุน