ความรู้ > ปรัชญา ศาสนา
ศาสนาของพวก ติวตันโปราณ
ศาสนาของพวกติวตันโบราณ ชนชาติติวตัน คือ ชนเชื้อสายยุโรปที่พูดภาษาติวตัน อันได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน เฟลมิช พวกสแกนดิเนเวียน และพวกดัทช์ เป็นต้น ชนชาติติวตันพวกอื่นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในยุโรปภาคกลาง ค่อนไปทาง
โดย JeanZal2 30/08/2554 21:41 ผู้ชม 3949
ศาสนาที่ตายแล้วในทวีปยุโรป
ศาสนาของพวกกรีกโบราณ ศาสนาของพวกกรีกโบราณเป็นศาสนาประเภทพหุเทวนิยม คือ ที่นับถือเทวดามากองค์ โดยนำลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ไปใส่ให้เทพเจ้า เรียกว่า Anthopomorphic Polytheism ชนชาวกรีกในสมัยนั้นบูชาเทพบุตร
โดย JeanZal2 29/08/2554 19:38 ผู้ชม 4482
เราลองมาดูต้นกำเนิดของศาสนายิว กันครับ
ศาสนายูดาห์หรือศาสนายิวเกิดก่อนคริสต์ศาสนาที่ดินแดนปาเลสไตน์ในประเทศอิสราเอลเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ มีพระเจ้าองค์เดียวกับศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามคือพระยาห์
โดย JeanZal2 26/08/2554 20:41 ผู้ชม 5809
มนุษย์คู่แรก ในศาสนาคริสต์
ในพระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงอาดัมทั้งในแง่มุมของประวัติศาสตร์โลก ที่ว่าด้วยการทรงสร้างของพระเจ้า ดังเช่นที่ปรากฏในพระธรรมปฐมกาลและในมุมมองด้านศาสนาเปรียบเทียบ ดังที่ได้กล่าวถึงในไว้ในพระธรรมเล่มอื่น
โดย JeanZal2 25/08/2554 20:33 ผู้ชม 5642
ศาสนาคริสต์ "บาปกำเนิด"
บาปกำเนิดตามความหมายทางเทววิทยาคริสเตียนบาปกำเนิด ที่เรียกว่า บาปบรรพบุรษ โดยผู้นับถือนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์คือสถานะภาพความมีบาปของมนุษย์ซึ่งเป็นผลมาจากการถูกการตกในบาปของอาดัมและอีฟคำว่า บาปกำเนิ
โดย JeanZal2 24/08/2554 20:44 ผู้ชม 7596
ปรัชญา ศาสนาคริสต์ "การตกในบาป"
การตกในบาป(Fall of Manหรือthe Fall) หมายถึงการเปลื่ยนแปลงเป็นครั้งแรกของมนุษย์จากสภาวะของความบริสุทธิ์ที่เชื่อฟังพระเจ้าไปเป็นสภาวะของความรู้สึกผิดเพราะความไม่เชื่อฟังในพระเจ้า ในบาปกำเนิดในศาสนาคริสต
โดย JeanZal2 23/08/2554 21:28 ผู้ชม 4984
ศาสนาที่ดีที่สุดในโลก...
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลก ข่าวศาสนาพุทธได้รับการคัดเลือกให้เป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกมาจากเว็บไซด์ต่างประเทศ สามารถค้นคว้าได้จาก google ดูที่ INTERNATIONAL COALITION FOR ADVANCEMENT OF RELIGIO
โดย JeanZal2 22/08/2554 13:52 ผู้ชม 3329
ศาสนาพุทธในต่างประเทศ
พุทธศาสนาในจีน คาดว่าพุทธศาสนาเข้าสู่จีนเมื่อพุทธศตวรรษที่ 6 โดยผ่านเอเชียกลาง(แม้จะมีเรื่องเล่าว่ามีพระภิกษุเข้าไปถึงประเทศจีนตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช) จนในพุทธศตวรรษที่ 13 จีนจึงกลายเป็นศูนย์กลา
โดย JeanZal2 17/08/2554 17:25 ผู้ชม 3953
กรรมฐานใครเคยเอามาใช้บ้างหรือไม่
เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงครับ ผมชื่อกฤช ผมเป็นเด็กที่ไม่เก่งเลย เรียนจบม.6ได้เกรด2.94 ติดม.บูรพาตั้งแต่ต้นเทอม 2 ปีม.6 ผมไม่มีพรสวรรค์แต่ผมเป็นก็แค่รองประธานนั