ความรู้ > ปรัชญา ศาสนา
ศาสนาของพวกฮิทไท
ศาสนาของพวกฮิทไท ศาสนาของชนเผ่านี้ เจริญรุ่งเรืองถึงขีดระหว่าง 1,400 ถึง 1,200 ปี ก่อนคริสตศักราช มีลักษณะเป็นพหุเทวนิยมผสมทวินิยม คือเชื่อถือในเทพเจ้ามากองค์ แต่นิยมนับถือเป็นคู่ๆ เช่น เทพเจ้าฝ่ายชาย
โดย JeanZal2 14/09/2554 22:47 ผู้ชม 3811
ศาสนามิถรา
ศาสนามิถรา ศาสนานี้เรียกชื่อในภาษาอังกฤษว่า Mithraism คำว่า มิถรา หมายถึงเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เป็นศาสนาที่มีลักษณะเป็นเอกเทวนิยม คือ เชื่อถือในเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์เดียว แม้จะเกิดในเอเชีย แต่ก็ได้เคยแพ
โดย JeanZal2 13/09/2554 19:28 ผู้ชม 4789
ศาสนามนีกี
ศาสนามนีกี ศาสนานี้มีชื่อที่ใช้กันในภาษาอังกฤษว่า Manichaeism ส่วนผู้นับถือศาสนานี้ใช้คำอังกฤษว่า Manichee (มนีกี) ศาสนานี้ตั้งชื่อตามศาสดาผู้มีนามว่า มนี (Mani) ผู้เขียนสันนิษฐานว่า ชื่อศาสนาที่เขียน
โดย JeanZal2 12/09/2554 19:45 ผู้ชม 3070
ศาสนาของพวกฟินิเชียน
ศาสนาของพวกฟินิเชียน พวกฟินิเชียน คือ พลเมืองของอาณาจักรฟินิเชีย (Phoenicia) ซึ่งได้แก่ ดินแดนชายฝั่งทะเลของซีเรียในปัจจุบัน ขยายไปทางเหนือ จากภูเขาคาร์เมลประมาณ 100 ไมล์ ชนเผ่าคาเธจซึ่งเป็นคู่แข่งของ
โดย JeanZal2 08/09/2554 18:39 ผู้ชม 5337
ศาสนาของพวกบาบิโลเนียน
ศาสนาของพวกบาบิโลเนียน กำหนดกาลแห่งศาสนาของพวกบาบิโลเนียนนั้น เริ่มต้นเมื่อประมาณ 3,750 ปี จนถึง 500 ปีก่อนคริสตศักราช เป็นไปตามประวัติศาสตร์ คือ อาณาจักรบาบิโลเนียนั้น ตั้งอยู่ ณ หุบผาแห่งแม่น้ำไทกริ
โดย JeanZal2 07/09/2554 21:28 ผู้ชม 5897
ศาสนาของพวกอียิปต์โบราณ
ศาสนาของพวกอียิปต์โบราณ ตามหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏว่า ศาสนาที่ตายไปแล้วในทวีปอาฟริกามีเพียงศาสนาเดียว คือ ศาสนาของพวกอียิปต์โบราณ ศาสนานี้เกิดก่อนคริสตศักราชประมาณ 3,000 ปี และยั่งยืนมาจนถึง ค.ศ. 391
โดย JeanZal2 06/09/2554 22:36 ผู้ชม 5117
ศาสนาของพวกเม็กซิกันโบราณ
ศาสนาของพวกเม็กซิกันโบราณ ศาสนาของพวกเม็กซิกันโบราณ คือ ศาสนาของชนเผ่าอัซเทค ซึ่งอยู่ในประเทศเม็กซิโก สมัยโบราณ ศาสนานี้จัดเข้าในพหุเทวนิยม คือ นับถือเทพเจ้าหลายองค์ มีพระเป็นผู้ทำพิธีทางศาสนา และลำดั
โดย JeanZal2 05/09/2554 20:45 ผู้ชม 4520
ศาสนาของพวกเปรูโบราณ
ศาสนาของพวกเปรูโบราณ หรือ ชนเผ่าอินคานั้น ถือศาสนาที่นับถือพระอาทิตย์ และคำว่า อินคา นั้น เป็นชื่อสกุลของชนที่มีอำนาจในการปกครอง เป็นพวกที่ดำรงตำแหน่งสำคัญทางศาสนา (เช่น เป็นหัวหน้าพระ) ทางรัฐบาล ทางก
โดย JeanZal2 02/09/2554 19:56 ผู้ชม 5325
ศาสนาของพวกสแกนดิเนเวียนโบราณ
ศาสนาของพวกสแกนดิเนเวียนโบราณ ศาสนาของพวกสแกนดิเนเวียนโบราณ ใกล้ชิดกับพวกติวตันโบราณมาก จะเห็นความต่างกันเล็กน้อยในการออกเสียงเทพในนิยาย เช่น โอดินของพวกสแกนดิเนเวียนนั้น พวกที่อยู่ใต้ลงไปเรียกว่า โวต
โดย JeanZal2 01/09/2554 21:23 ผู้ชม 2821
ศาสนาของ โรมันโบราณ
ศาสนาของพวกโรมันโบราณ ศาสนาของพวกโรมันโบราณนั้น มาจากความเชื่อแบบพื้นๆ ของพวกลาติน ซึ่งเป็นเชื้อสายชาวนาและผู้เลี้ยงสัตว์แห่งที่ราบภาคกลางของแหลมอิตาลี พวกลาตินคือชนเชื้อชาติลาติน และพูดภาษาลาติน ได้แ
โดย JeanZal2 31/08/2554 20:56 ผู้ชม 5723
หน้า : < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > ... >>