ความรู้ > บริหาร การตลาด เศษฐศาสตร์
NPS (Net Promoter Score) ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร
โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล ในเกณฑ์ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวด 3 คือเรื่องของการมุ่งเน้นที่ลูกค้าและตลาด (Customer and Market Focus) ซึ่งรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินรางวัลนั้น ก็มีหัวข้อประเมินใน
โดย IMPRESSION 23/06/2554 09:48 ผู้ชม 3077
การขับเคลื่อนคุณภาพบริการอย่างไม่หยุดยั้ง
โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล ทำไมในธุรกิจปัจจุบันจึงมักมามุ่งเน้นเรื่องบริการ คำตอบก็คือด้วยตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่องค์กรนำเสนอต่อลูกค้านั้น มันยากต่อการสร้างความแตกต่างรวมทั้งยากต่อการสร้างความผูกพั
โดย IMPRESSION 22/06/2554 09:51 ผู้ชม 1922
CRM in KOREA
โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล จากการที่ผมได้รับเชิญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปเข้าร่วมการดูงาน ในองค์กรชั้นนำ ของประเทศเกาหลี ณ กรุงโซล ในเรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ของลูกค
โดย IMPRESSION 21/06/2554 14:43 ผู้ชม 2342
การมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดในภาวะวิกฤต
โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ที่อยู่ในช่วงขาลง หรือเรียกได้เลยว่า เป็นช่วงวิกฤตของทั่วโลก ในภาพรวมก็จะดูเหมือนว่า เศรษฐกิจจะแย่กันทั้งหมด แต่แท้ที่จริงแล้ว ยังมีกลุ่มธุรกิจบาง
โดย IMPRESSION 20/06/2554 09:06 ผู้ชม 2336
จุดอ่อนขององค์กรบริการ
จุดอ่อนขององค์กรบริการ (The weakest link of Service Organization) โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล ท่านทราบไหมว่า อะไรบ้างที่องค์กรบริการมักทำผิดพลาดกันบ่อย และเป็นจุดอ่อนที่หลงลืมเป็นประจำ นั่นก็คือ 1. เป
โดย IMPRESSION 16/06/2554 09:39 ผู้ชม 3174
เทคนิคการแก้ปัญหาให้ลูกค้า
เทคนิคการแก้ปัญหาให้ลูกค้า (Service Recovery) โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล มีหลาย ๆ องค์กร พยายามหาสิ่งต่าง ๆ มาทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการบริการ และสิ่งเหล่านั้น ส่วนมากก็คือ เงินที่ลงทุนไปกับเครื
โดย IMPRESSION 15/06/2554 10:58 ผู้ชม 2487
เข้าใจความรู้สึกของลูกค้า (Customer Centric)
เข้าใจความรู้สึกของลูกค้า (Customer Centric) โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล ในการบริการที่เป็นเลิศ เราไม่สามารถจะบอกกับตัวเองได้ว่า บริการของเราเป็นเลิศแล้ว แต่ผู้ที่จะเป็นคนพูด มีเพียงแต่คำพูดจากลูกค้าเ
โดย IMPRESSION 13/06/2554 10:58 ผู้ชม 3772
สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในงานบริการ DO&DON'T
สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในงานบริการ (DO & DONT IN CUSTOMER SERVICE) โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล ในงานบริการลูกค้า หากเรารับพนักงานที่มีทัศนคติที่ดี เต็มใจให้บริการ มี Service Mind แล้ว เมื่อพนักงานไ
โดย IMPRESSION 09/06/2554 10:04 ผู้ชม 6028
การหาความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement)
โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล ในงานบริการเรามักทราบกันดีว่า เราต้องให้บริการให้ลูกค้าประทับใจเราต้องทำบริการให้ดี แต่ในทางปฏิบัตินั้น คำว่าลูกค้าประทับใจ บริการให้ดีนั้นเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ เป็นอาร
โดย IMPRESSION 08/06/2554 10:18 ผู้ชม 3958
คุณภาพบริการ - Service Quality
โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล จากที่ผมได้พูดคุยกับผู้ดูแลงานบริการลูกค้าหลาย ๆ แห่ง ซึ่งแต่และแห่งก็จะประสบปัญหา