ความรู้ > คณิตศาสตร์
ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคบาบิโลเนีย
ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อยู่กับธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป การเฝ้าสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงตามหลักความจริงต่าง ๆ ก็ทำให้เกิดความรู้ เช่น เมื่อสังเกตเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศหนึ่งเป็นประจำทุกวั
โดย staffbo 21/12/2552 10:39 ผู้ชม 9681
คณิตศาสตร์กับการพัฒนาโลกมนุษย์
จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้พบว่ามีหลากหลายทฤษฎีว่าด้วยการกำเนิดจักรวาล โลก และการเกิดของระบบสุริยะในกลุ่มดาวขนาดใหญ่ที่เรียกว่า แกแลกซี ระบบสุริยะที่เราอาศัยนี้อยู่ในกลุ่มของแกแลกซี
โดย staffbo 21/12/2552 10:38 ผู้ชม 9554
ประวัตินักคณิตศาสตร์
เธลิส (Thales)(กรีกโบราณอาจมีนิยามที่แตกต่างจากประเทศกรีกในปัจจุบันอาณาของชนชาติโบราณเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามอารยธรรม กรีกโบราณจึงครอบคลุมไปถึงตรุกีทางใต้ไปจนถึงอิตาลี ) เธลีสเป็นนักปริชญาชาวกรีก เ
โดย kurachang 08/12/2552 14:24 ผู้ชม 10608
ระบบสมการเชิงเส้นคืออะไร
สมการที่มีตัวแปรเดียวก็สามารถแก้ได้โดยวิธีกราฟ เช่น ถ้าต้องการแก้สมการ 2x + 3 = 5 ซึ่งมีคำตอบเหมือนสมการ 2x - 2 = 0 (นำ 5 มาลบทั้งสองข้างของเครื่องหมาย =) เราเพิ่มตัวแปร y ขึ้นมาอีกหนึ่งตัว โดยกำหนดให
โดย 788887 26/11/2552 17:18 ผู้ชม 16972
วิธีคิดเลขให้เร็วจ้า
การคูณเลข2 หลักที่จำนวนหน้าเท่ากัน จำนวนหลังบวกกันได้ 10 1. ให้เอา เลข ตัวท้ายคูณกันตั้งเป็นผลลัพธ์หลักหน่วย และ หลักสิบไว้ก่อน 2.ให้เอาตัวหน้าคูณกับจำนวนที่มากกว่ามันอยู่ หนึ่ง คูณได้เท่าไร เขียนเป็น
โดย rac-songkhla 24/10/2552 12:34 ผู้ชม 7316
ค.ร.ม
การหาค.ร.ม.(ุคูณร่วมมาก) FindingLCM(LeastCommonDivisor) เนื่องจากทุกตัวของจำนวนเต็มประกอบไปด้วยจำนวนเฉพาะ2,3,5,7,11,13..... เพราะฉะนั้นทุกๆืตัวเลขจะประกอบไปด้วยผลคูณของจำนวนเฉพาะตั้งแต่2,3,5,7,11,13..
โดย sasipa1 06/10/2552 11:53 ผู้ชม 4710
ค.ร.น
ตัวคูณร่วมน้อยที่สุด (ค.ร.น.)ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของจำนวนใดๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป หมายถึง จำนวนที่น้อยที่สุดที่จำนวนเหล่านั้นมาหารได้ลงตัว หรือจำนวนที่น้อยที่สุดที่มีจำนวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบวิธีกา
โดย sasipa1 06/10/2552 11:48 ผู้ชม 3391
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศ
โดย min46 01/10/2552 14:41 ผู้ชม 5284
ความรู้คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะ