ความรู้ > คณิตศาสตร์
โมเดลไม่เป็นเชิงเส้นแบบยกกำลัง
ในความสัมพันธ์ของตัวแบบ แบบง่ายๆที่พบเห็นอย่างหนึ่ง คือแบบไม่เป็นเชิงเส้นแบบยกกำลัง y = Axn เมื่อ A และ n เป็นค่าคงตัว และความสัมพันธ์แบบนี้เรียกว่า Power law หากเรามีชุดของข้อมูลที่แสดงความสันพันธ์แบ
โดย staffbo 21/12/2552 11:22 ผู้ชม 13658
การสร้างแบบจำลองของปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น
เพื่อจะได้เข้าใจถึงสภาพของการประยุกต์ใช้ โปรแกรมเชิงเส้นตลอดจนการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปัญหาจึงขอยกตัวอย่าง บริษัทผลิตสินค้าแห่งหนึ่งวางแผนการผลิตภัณฑ์ อย่างหนึ่งไว้ด้วยเวลาเป็นสัปดาห์โดยจะผลิต
โดย staffbo 21/12/2552 11:20 ผู้ชม 20035
อสมการเชิงเส้น
การแก้ปัญหาอสมการเชิงเส้น มีลักษณะประยุกต์มาจากสมการ เช่น สมการเชิงเส้นมีตัวแปรและความสำคัญอยู่ในรูป ax + by + c = 0 ถ้า a = 0 b 0 จะได้เส้นตรงที่ขนานกับแกน x และตัดแกน y ที่ ( 0 , - ) ถ้า a 0 b = 0 จ
โดย staffbo 21/12/2552 11:17 ผู้ชม 15277
การสร้างรูปแบบโมเดลคณิตศาสตร์เชิงเส้น
บนระนาบแกน x และแกน y เป็นระนาบที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรใดๆ หากเริ่มจากการวางแนวแกน x และแกน y มีจุดตัดกันที่จุด origin 0 แกนทั้งสองทำมุมฉากระหว่างกัน P(x, y ) เป็นจุดอยู่บนระนาบซึ่งแสดงด้วยคู่ล
โดย staffbo 21/12/2552 11:12 ผู้ชม 16914
โมเดลเชิงเส้น
ในการทดลองและจดบันทึกข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของของสองสิ่ง มักจะนำมาสร้างเป็นรูปกราฟ เช่น ต้องการหาอัตราการเจริญเติบโตของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนมีอายุครบ 12 เดือน การจดบันทึกข้อมูลโดย การชั่งน้ำหนักของเ
โดย staffbo 21/12/2552 11:10 ผู้ชม 11348
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นการใช้เพื่อที่จะหาคำตอบ หรือทดลองเพื่อให้ได้คำตอบ เช่นแบบจำลองการซื้อสินค้าบนตารางการคำนวณ (spread sheet) ดังตัวอย่างเช่น รายการซื้อสินค้า จำนวน สินค้า ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน 5
โดย staffbo 21/12/2552 10:52 ผู้ชม 16590
การจำลองแบบด้วยคณิตศาสตร์
ธรรมชาติสร้างสิ่งต่าง ๆ วิวัฒนาการสร้างสิ่งมีชีวิต สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุลย์ มนุษย์เป็นผลของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลก มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีพัฒนาการได้มากที่สุด มนุษย์มีมันสมอง มีความฝึกคิด มีการเรียนรู
โดย staffbo 21/12/2552 10:49 ผู้ชม 9381
ความคิดทางเรขาคณิต
รูปทรงเรขาคณิต เป็นรูปที่ประกอบด้วยจุด เส้นตรง ส่วนโค้งต่าง ๆ และถ้าอยู่ในระนาบเดียวกัน เราก็เรียกว่ารูประนาบ แต่ถ้าหากเป็นรูปทรงที่มีความหนา ความลึก ความสูง เราก็เรียกว่ารูปสามมิติ หากเราหยิบภาชนะต่า
โดย staffbo 21/12/2552 10:44 ผู้ชม 12081
ความคิดเกี่ยวกับตรีโกณมิติในชีวิตประจำวัน
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อกัน มนุษย์สังเกตปรากฎการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องดาราศาสตร์ เพราะเป็นเรื่องที่พบเห็นทุกวัน เริ่มตั้งแต่การขึ้น ตก ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่าง
โดย staffbo 21/12/2552 10:42 ผู้ชม 18604
ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคสมัยอิยิปต์และโรมัน
ความคิดทางคณิตศาสตร์ของคนในยุคต่อจากบาบิโลน มาเป็นอารยธรรมที่ลุ่มแม่น้ำไนล์ในประเทศอิยิปต์ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยังหลงเหลืออยู่คือปิรามิด ที่แสดงความสามารถของคนในยุคนั้น ชาวอียิปต์รู้จักกับการจารึกแล
โดย staffbo 21/12/2552 10:41 ผู้ชม 15492
หน้า : << ... < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > ... >>
VOTE : นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่