ความรู้ > คณิตศาสตร์
คอนโวลูชัน
เมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วทำให้พฤติกรรมของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำของสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้น การกระทำร่วมกันของพฤติกรรมธรรมชาติกับสิ่งที่กระทำอย่างต่อเนื่องตามอนุกรมเวลาหรืออ
โดย staffnut 16/02/2553 21:56 ผู้ชม 14696
การวัดมุมเป็นเรเดียน
การวัดมุมในอีกมาตราหนึ่ง แทนที่จะเป็นองศา และแบ่งเป็น 360 องศา ก็ใช้หลักการของ arctan หรือมุมที่จะบอกค่าของ tan เช่น arctan (1) มีค่าเท่ากับ 45 องศา จากหลักการของทฤษฎี ทำให้เราได้ a2 + b2= h2 ดังนั้นเ
โดย staffnut 16/02/2553 21:53 ผู้ชม 47910
การประยุกต์ของรูปสามเหลี่ยม และทฤษฎีบทพีทาโกรัส
พีทาโกรัส ( Pythagoras ) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก หลักฐานเกี่ยวกับประวัติของพีทาโกรัสยังเป็นที่คลุมเครือ แต่พอสันนิษฐานได้ว่าพีทาโกรัส เกิดเมื่อประมาณ 572 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองเอเจียน (Aegean) อ
โดย staffnut 12/02/2553 01:03 ผู้ชม 61973
ความสำคัญของคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบในปัจจุบัน
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญ และมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งต่อการประยุกต์ใช้ เพื่อออกแบบงานต่าง ๆ ในปัจจุบัน ประเทศที่มีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ จะมีความได้เปรียบกว่าประ
โดย staffnut 10/02/2553 23:08 ผู้ชม 6012
รากอนันต์
เป็นการแสดงหลักคร่าวๆ ของการแก้ปัญหาโจทย์ เรื่อง รากอนันต์ ดังภาพอธิบายในการแก้ปัญหาค่ะบทความโดย : Mastermander
โดย staffnut 07/02/2553 23:56 ผู้ชม 27432
แนวคิดข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิก 2549
เป็นตัวอย่าง การเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ โอลิมปิค โดยติวเตอร์ท่านหนึ่ง ยังไงก็ลองดูเป็นแนวทางแก้ไขปัญหานะค่ะ
โดย staffnut 07/02/2553 23:50 ผู้ชม 21369
ดีเทอร์มินันด์ เรื่องเมตริกซ์
ในเรื่องเมตริกซ์ ข้อมูลจะจัดอยู่ในรูปของ แถว และคอลัมน์ การหาดีิเทอร์มินันด์ในรูปของเมตริกซ์ ก็สามารถทำได้ โดยมีภาพอธิบายการหา determinant ของเมตริกซ์
โดย staffnut 06/02/2553 01:30 ผู้ชม 17370
จำนวนตรรกยะ
ให้โจทย์เลข จงเขียน 0.7252525ให้อยู่ในรูปเศษส่วน
โดย staffnut 06/02/2553 00:46 ผู้ชม 15072
อนุกรมฟิโบนักชี
อนุกรมฟิโบนักชีเริ่มจากการนำตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าสองตัวหารกัน เป็นผลลัพธ์ของตัวเลข และเป็นเช่นนี้เรื่อยไป 0 1 0 + 1 = 1 เริ่มจากตัวเลข 0, 1 1 + 1 = 2 ค่าตัวเลขเกิดจากผลบวก 1 + 2 = 3 ............... เร
โดย staffnut 06/02/2553 00:18 ผู้ชม 11106
จำนวนเชิงซ้อน
จำนวนเชิงซ้อน(Complex number) มีปัญหามากมายโดยเฉพาะในทางวิศวกรรมที่จะต้องหาผลเฉลยโดยวิธีที่เกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน และฟังก์ชันเชิงซ้อน เช่น แบบจำลองของวงจรไฟฟ้า , ระบบกลศาสตร์ของการสั่นสะเทือน ,ทฤษฎีขอ
โดย staffnut 04/02/2553 22:33 ผู้ชม 24395
หน้า : <<...< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |