ความรู้ > กฎหมาย การปกครอง สังคม
ศัพท์และสารานุกรมสังคมศาสตร์ : วีรสตรีไทย
สมเด็จพระสุริโยทัย พระวีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา [ ขยายดูภาพใหญ่ ] การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นเคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดจึงมีเหตุการณ์ทำศึกสงครามอยู่มาก และในการทำศึกสู้รบนั้นก็ดูเหมือนจ
โดย Dr.philous 17/09/2553 16:32 ผู้ชม 11274
ศัพท์และสารานุกรมสังคมศาสตร์ : พระราชวังในส่วนภูมิภาค (2)
พระที่นั่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีอะไรบ้าง [ ขยายดูภาพใหญ่ ] พระที่นั่งองค์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงใน สมัยต่อมาเป็นลำดับ และถูกพ
โดย Dr.philous 17/09/2553 16:14 ผู้ชม 5570
ศัพท์และสารานุกรมสังคมศาสตร์ : พระราชวังในส่วนภูมิภาค (1)
พระราชวังในส่วนภูมิภาคหมายถึงอะไร [ ขยายดูภาพใหญ่ ] พระราชวังในส่วนภูมิภาค หมายถึงพระราชวังซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแรมของพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อเสด็จไปยังหัวเมืองห่างไกลจากกรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อทรง
โดย Dr.philous 17/09/2553 16:13 ผู้ชม 7469
ศัพท์และสารานุกรมสังคมศาสตร์ : พระราชวังในกรุงเทพมหานคร (5)
พระที่นั่งอนันตสมาคม ถูกสร้างขึ้นตามพระราชดำริของหน่วยงานใด [ ขยายดูภาพใหญ่ ] พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นท้องพระโรงขนาดใหญ่ สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมของยุโรป ด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บุด้วยหินอ่อ
โดย Dr.philous 17/09/2553 16:08 ผู้ชม 8039
ศัพท์และสารานุกรมสังคมศาสตร์ : พระราชวังในกรุงเทพมหานคร (4)
พระราชวังสราญรมย์ ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานใด [ ขยายดูภาพใหญ่ ] พระราชวังสราญรมย์ สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2409 ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศตะวันออก สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะใ ช้เ
โดย Dr.philous 17/09/2553 16:06 ผู้ชม 6631
ศัพท์และสารานุกรมสังคมศาสตร์ : พระราชวังในกรุงเทพมหานคร (3)
วัดพระแก้วในสมัยรัชกาลต่างๆ มีอาคารสำคัญอะไรบ้าง [ ขยายดูภาพใหญ่ ] เขตวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อาคารที่สำคัญต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นใน สมัยรัชกาลที่ 1 ประกอบด้วย ชื่ออาคาร อธิบาย พระอุโบสถ สร้างขึ้นใน พ.ศ. 23
โดย Dr.philous 17/09/2553 15:59 ผู้ชม 5117
ศัพท์และสารานุกรมสังคมศาสตร์ : พระราชวังในกรุงเทพมหานคร (2)
สิ่งก่อสร้างที่สำคัญใน วังหลวง แบ่งออกเป็นกี่ชั้น [ ขยายดูภาพใหญ่ ] สิ่งก่อสร้างในพระบรมมหาราชวัง เขตพระราชฐานชั้นนอก เป็นที่ตั้งของอาคารที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและประโยชน์ใช้สอยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพร
โดย Dr.philous 17/09/2553 15:58 ผู้ชม 6048
ศัพท์และสารานุกรมสังคมศาสตร์ : พระราชวังในกรุงเทพมหานคร (1)
พระราชวังเดิม เป็นพระราชวังในสมัยใด [ ขยายดูภาพใหญ่ ] พระราชวังในสมัยกรุงธนบุรี พระราชวังของสมัยกรุงธนบุรีนี้เรียกกันในปัจจุบันว่า พระราชวังเดิม เป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อส ร้างขึ้น
โดย Dr.philous 17/09/2553 15:56 ผู้ชม 6103
ศัพท์และสารานุกรมสังคมศาสตร์ : ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
สมัยราชอาณาจักรธนบุรี [ขยายดูภาพใหญ่ ] เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชเป็นครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 นั้น ข้าราชการผู้กล้าหาญท่านหนึ่งซึ่งประชาชนเรียกว่า พระยาตาก ตามตำแหน่ง ยศขุนนางเมื่อท่านเป็นเจ้าเมืองตา
โดย Dr.philous 17/09/2553 15:51 ผู้ชม 8802
ศัพท์และสารานุกรมสังคมศาสตร์ : มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
[ขยายดูภาพใหญ่ ] พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระองค์เป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ได้ทรงประกอบราชกิจที่สำคัญไว้มาก สมควรกล่าวถึงดังนี้คือ ๑. ทรงมีความเข้มแข็งในการรบ ๒. ทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศใก
โดย Dr.philous 17/09/2553 15:02 ผู้ชม 10260
หน้า : << ... < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > ... >>